Info voor nieuwe patiënten


Website
Als nieuwe patiënt bij Sanimind wil ik u wijzen op de Sanimind website.
Onder aan elke webpagina op de website is belangrijke informatie te vinden. U treft er informatie aan over:
– Algemene voorwaarden van Sanimind.
– Klachten Reglement van Sanimind.
– Privacy Reglement van Sanimind.
– Wat te doen als u een afspraak moet annuleren en wanneer u daarvoor wel of niet moet betalen.
– Waarom u verzoeken krijgt om vragenlijsten in te vullen (zogenaamde ROM metingen).
– Wanneer is uw behandelaar bij Sanimind behandelverantwoordelijk.
– Patiëntenrechten bij Sanimind.

U wordt geadviseerd deze informatie door te lezen omdat het geen probleem is als alles in de behandeling goed verloopt maar als er iets tegen zit moet u wel weten wat u kunt doen in die situaties.

Vragenlijsten / ROM
Het is waarschijnlijk dat u wordt gevraagd om bij de start en aan het einde van de behandeling maar ook gedurende de behandeling vragenlijsten in te vullen. Deze vragenlijsten worden gebruikt om uw behandeling goed vorm te geven en om uw behandeling te kunnen volgen (monitoren) zodat er een indruk kan worden gevormd over het effect van uw behandeling. Dit heet Routine Outcome Monitoring oftewel ROM.

U krijgt dan van een email waarin u gevraagd wordt via een link naar de vragenlijsten te gaan. U kunt deze online invullen. Als u klaar bent met invullen krijgt Sanimind een bericht dat de uitslagen beschikbaar zijn. De uitslagen kunnen alleen door Sanimind worden gezien. Uw privacy wordt zo goed mogelijk gegarandeerd.

Tevredenheidsvragenlijst
U kunt worden gevraagd aan het eind van uw behandeling of ook tijdens uw behandeling om een patiënt tevredenheidslijst in te vullen. Dit is structureel ingevoerd bij Sanimind. Door uw mening kunnen wij daar waar nodig onze dienstverlening verbeteren of aanpassen.

Afspraak afzeggen
U dient een afspraak te annuleren uiterlijk 24 uur voor het afspraaktijdstip. Indien u later annuleert dan brengen wij tot maximaal de volledige kosten van de afspraak bij u in rekening. Uw ziektekostenverzekeraar geeft u hiervoor geen vergoeding.

Let op: weekenddagen tellen niet mee, dus als u een afspraak op maandag wilt annuleren moet u dat uiterlijk op de vrijdag daarvoor doen.

Zie voor aanvullende informatie artikel 6 van de algemene voorwaarden.

Bereikbaarheid telefonisch of anderszins
U kunt uiteraard altijd proberen uw behandelaar te bereiken, telefonisch. Als u uw behandelaar niet kunt bereiken en / of er is sprake van spoed, dan dient u met uw huisarts of de huisartsenpost contact op te nemen.

Telefonische bereikbaarheid: indien u ons belt en we nemen niet op, spreek dan svp een boodschap in. U wordt dan dezelfde dag of uiterlijk de volgende dag teruggebeld.  Ons telefoonnummer is 0413 303674

Bereikbaarheid via email: de praktijk is via info@sanimind.eu goed te bereiken. U krijgt doorgaans dezelfde dag reactie op uw bericht. Soms de dag erna.

Bereikbaarheid buiten kantoortijden, dus tijdens officiële feestdagen, avonden, nachten en weekenden:
Sanimind kan geen bereikbaarheid garanderen tijdens officiële feestdagen, avonden, nachten en weekenden. Sanimind kan geen crisisdienst activiteiten leveren. Indien u hulp nodig heeft tijdens feestdagen, in de avonden, nachten of weekenden dan dient u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

Parkeren
Parkeren is bij Sanimind geen probleem. U kunt niet terecht in het hofje waar de praktijk staat maar in de Orgellaan zelf kunt u volop parkeren. U bent dan enkele tientallen meters van de praktijk vandaan.

Mindervaliden
Sanimind is bereikbaar met een rolstoel, rollator en/of scootmobiel. Moet u uw auto dicht bij de praktijk parkeren dan kunnen we op uw van te voren aangegeven verzoek een parkeerplaats bij de praktijk voor u vrijmaken.

Openbaar vervoer
Via ov9292 kunt u uitzoeken hoe u bij Sanimind kunt komen. De halte aan de Hobostraat is het meest dichtbij. Vanaf hier is het ongeveer 10 minuten lopen naar de praktijk.

Kosten en eigen bijdrage
De behandeling door de psychiater valt onder Gespecialiseerde GGZ zorg en wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Maar u moet er wel rekening mee houden dat voor alle vormen van medische zorg (behalve die van de huisarts, verloskundige en kraamzorg) voor iedereen een eigen risico bestaat van €385,-. Dat bedrag moet u dus wél zelf betalen. Als u al zorgkosten heeft gemaakt, bijvoorbeeld behandeling door een andere specialist of bij medicijngebruik, kan het zijn dat u uw eigen risico al geheel of gedeeltelijk heeft betaald. U betaalt dus nooit meer dan €385,- per kalenderjaar.

Het eigen risico wordt meestal door uw zorgverzekeraar met u verrekend. Sanimind stuurt na afloop van de behandeling de rekening naar uw zorgverzekeraar (behalve als Sanimind geen contract heeft met uw zorgverzekeraar. In dat geval stuurt Sanimind de rekening naar u toe). De zorgverzekeraar betaalt Sanimind en brengt dan het (deel van) het eigen risico wat u heeft bij u in rekening. Maar: soms wil uw zorgverzekering dat Sanimind het eigen risico zelf bij u declareert. Sanimind krijgt dan van uw zorgverzekeraar te horen welk bedrag door Sanimind moet worden gedeclareerd bij u. Maar hoe dan ook: in totaal kunt u in 2019 niet meer dan €385,- kwijt zijn aan eigen risico. In 2020 zal het eigen risico (voorzover bekend) niet worden verhoogd.

BELANGRIJKE UITZONDERING: het eigen risico van €385,- is het minimale eigen risico. U kunt er ook vrijwillig voor kiezen om een hoger eigen risico met uw zorgverzekeraar af te spreken. Heeft u dat gedaan dan moet u hierboven overal waar €385,- wordt genoemd het door u met uw zorgverzekeraar afgesproken eigen risico  bedrag lezen.

Betrokkenheid van familie en steunsysteem
Sanimind vindt betrokkenheid van door u vertrouwde mensen erg belangrijk. Zij kunnen informatie geven over hoe zij uw klachten ervaren, kunnen u helpen en steunen bij de behandeling en uw herstel en kunnen ook betrokken worden bij uw behandeling. Dit uiteraard alleen indien u daar toestemming voor geeft.

Psyraad
Psyraad is een samenwerkingsverband van regionaal verbonden zelfstandig gevestigde hulpverleners in de Ambulante Geestelijk Gezondheidszorg. Sanimind maakt deel uit van dit samenwerkingsverband.
Door deze unieke opzet bieden wij u het beste van: veel persoonlijke aandacht en de garantie voor snelle en deskundige hulp. Door in groter verband samen te werken kunnen wij u zeer specialistische zorg geven.

Momenteel zijn wij actief in de regio´s:

  • Oss-Maasland
  • Rosmalen- ´s-Hertogenbosch
  • Oisterwijk
  • Zaltbommel/Bommelerwaard
  • Vught
  • Uden/Veghel
  • Betuwe

Op de website van psyraad kunt u verdere informatie over psyraad, de behandelaren en de algemene werkwijze van psyraad vinden.

Waarneming bij afwezigheid

Als de psychiater niet aanwezig is wegens vakantie of meerdaags congresbezoek is er een waarneming geregeld. Op de momenten dat er een waarnemer is krijgt u dat direct te zien als u naar onze website gaat (www.sanimind.eu). Op de eerste pagina (homepage) van de website is dan de waarneeminformatie te zien. De tekst vermeld de data waarop de waarneming geldt en de gegevens van de waarnemer, inclusief telefoonnummer en emailadres. Is er geen tekst over waarneming dan is er geen waarnemingssituatie.

De dagen waarop de praktijk gesloten is staan altijd op de website vermeld. Ook hier kunt u dus nagaan wanneer de praktijk langere tijd gesloten is en er dus sprake zal kunnen zijn van een waarneemsituatie.

Behandelverantwoordelijkheid
Vanaf wanneer is uw behandelaar bij Sanimind verantwoordelijk voor uw behandeling? Het woord zegt het al: vanaf het moment dat er een behandeling start. Dat betekent dat gedurende de intakeprocedure uw behandelaar bij Sanimind geen behandelverantwoordelijkheid heeft. Uw verwijzer (meestal uw huisarts of een andere specialist) blijft voor u verantwoordelijk gedurende de intakeprocedure. Bij spoed of andere problemen moet u zich daarom tot uw huisarts of andere specialist wenden zolang u in de intakefase zit. Ook bij consultatie blijft diegene die de consultatie aanvraagt (meestal uw huisarts) verantwoordelijk voor uw zorg.

Kwaliteit van dienstverlening
De kwaliteit van de psychiatrische zorg bij Sanimind is uiteraard erg belangrijk. Sanimind houdt de kwaliteit op hoog niveau door deel te nemen aan supervisie, intervisie, na- en bijscholing, etc. De praktijk wordt conform de eisen van de beroepsvereniging NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie) gevisiteerd. Hierbij worden allerlei controles gedaan met betrekking tot kwaliteit van zorg, praktijkinrichting, praktijkvoering, privacy, samenwerking, etc. Sanimind werkt uiteraard ook volgens de beroepscode voor psychiaters.

Tarieven Psychiatrie
De tarieven voor behandelingen binnen de psychiatrie wisselen elk jaar. De Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) bepaalt deze tarieven elk jaar, waarna de zorgverzekeraars in de contracten daar dan vaak nog een verlaging voor de zorgverlener in realiseren. Voor een actueel overzicht van de tarieven kunt u kijken op de website van de NZa (https://www.nza.nl/). De tarieflijst van de NZa van 2020 kunt u hier downloaden.

Tarief No Show
Als u niet verschijnt op een afspraak of niet op tijd uw afspraak heeft afgezegd dan kan Sanimind u dat in rekening brengen. Sanimind brengt daarvoor dan €50,- in rekening. U kunt dit bedrag niet bij uw zorgverzekering terugvragen.