Behandelaanbod Psychiatrie


Het psychiatrisch en psychotherapeutisch behandelaanbod van Sanimind is breed. Een greep uit ons behandelaanbod:
-Diagnostiek.
-Psychotherapeutische behandeling van psychiatrische en psychische problematiek.
-Medicamenteuze behandeling.
-Psychiatrisch en psychologisch (test)onderzoek.
-Expertise.
-Second Opinion.
-Consultatie.

Sanimind behandelt:
-Stemmingsstoornissen (depressie; manisch-depressiviteit).
-Angststoornissen (paniek, algemene angst, obsessief-compulsieve stoornis).
-Persoonlijkheidsproblematiek, ook borderline persoonlijkheidsproblematiek.
-Relatieproblematiek, ook in combinatie met psychiatrische/psychologische problematiek.
-Psychotische problematiek.

U kunt bij Sanimind Psychiatrie niet terecht voor:
-Ernstige psychotische stoornissen.
-Ernstige persoonlijkheidsproblematiek.
-Eetstoornissen.
-Verslavingsproblematiek.
-Kinder- en jeugdpsychiatrische problemen.
-Ernstige Post Traumatische Stress Problematiek.


Met ernstig wordt hier bedoeld: die problemen die behandeld moeten worden in een psychiatrische kliniek (opname) of gespecialiseerde behandeling behoeft die niet in een particuliere praktijk kan worden gegeven. Als Sanimind u niet kan behandelen wordt u terugverwezen naar de verwijzer. Dat zal ook gebeuren als tijdens de behandeling blijkt dat de problematiek te complex is voor een vrijgevestigde praktijk.


Wilt u zich aanmelden? Dat kan voor psychiatrische en/of psychotherapeutische hulp alleen via een verwijzing van uw huisarts.