Mediation Algemeen


Bent u het oneens met de buren over de plaats van een schuurtje in de tuin? In conflict met uw leidinggevende over de samenwerking op uw afdeling? Ruzie met uw ex-partner over de omgang met de kinderen? In een conflict verzeild over de toekomst van uw familiebedrijf? Daar wilt u vast zo snel mogelijk van af. Zeker in die gevallen waarin u weer met elkaar verder wilt of moet.

Voor bijna elke ruzie of conflict bestaat een oplossing die voor u allebei acceptabel is. Maar vaak is de ruzie al zo hoog opgelopen dat u die oplossing niet meer kunt zien. Mediation kan dat veranderen. Met mediation lost ú zelf het probleem op, samen met de persoon waarmee u het conflict heeft. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, helpt u daarbij. De mediator brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. De mediator helpt partijen bij het vinden van een oplossing voor het conflict.

Wat is mediation?
Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator. Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter.

De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Er gelden 2 belangrijke uitgangspunten bij mediation: vertrouwelijkheid en geheimhouding.

Vertrouwelijkheid
In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator. In het algemeen zijn er geen derden (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als u het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur behoort zich ook aan de geheimhoudingsplicht te houden.

Vrijwilligheid
Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld uw werkgever of op doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation.

Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien dus ook wel voor uw conflict. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken. Als u kiest voor mediation, zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. Uitgangspunt is dat u samen de wens heeft om een oplossing te vinden voor het probleem.

Mediation bij Sanimind: u vindt het aanmeldformulier hier.