Familie/Scheidings-mediation bij Sanimind


Familiemediation
Familie-mediation is mediation bij verstoorde familieverhoudingen, partnerproblematiek, scheidingen, ouderschapsplannen, erfeniskwesties, opvolging in familiebedrijven.
Alice de Groodt heeft naast de algemene opleiding tot Mediator ook de gespecialiseerde opleiding tot Familie Mediator gevolgd en is hiervoor gecertificeerd.

Scheidings mediation.

Op dit moment worden er geen nieuwe aanvragen voor mediation bij scheidingen aangenomen

Scheiden maakt het vaak moeilijk omdat er meestal veel emoties bij komen. Soms zitten er nog grieven die het proces niet bevorderen. Als er kinderen zijn blijft u, ook na de scheiding, een ouder en zal het in dat kader zeer wenselijk zijn als het contact over de kinderen op een prettige manier kan blijven plaatsvinden. U heeft als ouder ook extra wettelijk verplichtingen.
Als u kinderen heeft en u wilt scheiden bent u namelijk samen verplicht een ouderschapsplan te maken indien de kinderen onder de 18 jaar zijn. Het ouderschapsplan is een regeling waarin ouders afspraken maken over hun kinderen. De afspraken gaan onder andere over: waar gaan de kinderen wonen, wanneer ziet u de kinderen en over de kinderalimentatie. Een mediator kan u hierbij helpen. Het is fijn om alle zaken die erin moeten komen goed met elkaar besproken te hebben zodat het ouderschapsplan iets van jullie zelf wordt en zo ook realistisch en werkbaar is. Bijna altijd spreek ik als mediator ook de kinderen die bij de scheiding betrokken zijn. Ik spreek de kinderen niet om ze een keuze te laten maken of wie ze liever vinden maar om de wereld van het kind te leren kennen zover dit in belang is voor de te maken keuzes m.b.t. het kind of kinderen t.b.v. het ouderschapsplan
Is de situatie met de kinderen veranderd, bijvoorbeeld door wisseling van school en wilt u samen nieuwe afspraken maken, dan bent u ook van harte welkom. Zo ook, als u ontevreden bent over uw huidige ouderschapsplan en u wilt bestaande afspraken wijzigen.

Bijzonder bij Sanimind: Bij (echt)scheidingen zijn de kosten voor advocaat inbegrepen in de pakketprijzen !!

Bij (echt)scheidingen zijn er naast het ouderschapsplan ook nog andere zaken te regelen. Deze zaken gaan over de verdeling van bijvoorbeeld goederen tussen u en uw partner en behoren te worden opgetekend in een convenant. Sanimind werkt bij scheidingen samen met een zeer ervaren familie advocaat. Hierdoor biedt Sanimind mediation-pakketten aan waar de advocaatkosten al in zijn opgenomen en kan u daarom een zeer interessant mediation pakket aanbieden waar de kosten van de advocaat al in opgenomen zijn. Er zullen bij mediation dan ook 1 of meer gesprekken met advocaat en mediator gezamenlijk plaatsvinden.

Achtergrond

In Nederland horen 70.000 kinderen per jaar op een dag dat hun ouders uit elkaar gaan. Alles wat veilig en vertrouwd was stort in. Kinderen voelen zich hierin vaak schuldig. Hieronder een aantal tips van kinderen (zie de “brief aan alle gescheiden ouders van Nederland” van stichting Villa Pinedo):
•    Laat ons alsjeblieft geen kant kiezen
•    Maak geen ruzie waar wij bij zijn
•    Zeg geen slechte dingen over elkaar tegen ons
•    Geef ons de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie
•    Luister echt naar wat wij te zeggen hebben
•    Geef ons ruimte om van jullie allebei te houden
•    Vergeet niet dat jullie samen voor ons hebben gekozen
 
Als geregistreerd familie mediator helpt Alice de Groodt u om samen tot goede afspraken te komen bij het opstellen van een ouderschapsplan en begeleiding in de scheiding. De mediation bestaat uit gesprekken tussen de 2 (ex)partners en de mediator. De mediator is de neutrale gespreksleider en faciliteert u om samen tot oplossingen te komen die voor u werken.

In geval van scheiding vinden er naast de gesprekken met de mediator ook gesprek(ken) gezamenlijk met mediator en advocaat plaats
Meestal voer ik als mediator ook een apart gesprek met de kinderen. Dat is afhankelijk van de wens en ook de leeftijd van de kinderen. Kinderen vinden het vaak prettig om over de veranderingen door het scheidingsproces van de ouders te praten. Dat ik gezinstherapeut ben helpt uiteraard hierbij.


Wijzigen bestaand ouderschapsplan
In de praktijk blijken bestaande afspraken niet eeuwig te werken.  Leef / woon situaties veranderen en dat vraagt soms om nieuwe afspraken. Afspraken die aansluiten bij de nieuwe situatie. In sommige gevallen komen ouders niet of moeilijk tot nieuwe afspraken. Oud zeer en/of het weer opnieuw ontstaan van ruzie(s) maakt het soms onmogelijk. Uiteindelijk trekt u, maar vaak ook de kinderen, aan het kortste eind.
Ook hier is mediation de manier om gezamenlijk te komen tot nieuwe afspraken. Tijdens de mediation kan er aandacht worden gegeven aan het verbeteren van de relatie tussen beide ouders zodat er in de toekomst beter overlegd kan worden t.a.v. het ouderschap. Soms kunnen hier ook de kinderen bij betrokken worden. Een betere relatie zal het samen overleggen t.a.v. het ouderschap vergemakkelijken en voor de kinderen een stap naar een beter contact met (één of beide) ouders geven.

Mediation bij Sanimind: u vindt het aanmeldformulier hier.