Kosten Scheidings-mediation

Op dit moment kunnen nieuwe aanvragen voor mediation bij scheidingen niet aangenomen worden.

Inhoud en kosten van de mediation pakketten bij scheidingen/einde samenwonen

Bijzonder bij Sanimind: kosten voor advocaat zijn inbegrepen in de pakketprijzen !!

Bij scheidingen werkt Sanimind alleen met mediation-pakketten waar de advocaatkosten al in opgenomen zijn. Sanimind werkt samen met een zeer ervaren advocaat van Hamelers Nijkamp en kan u daarom een zeer interessant mediation pakket aanbieden waar de kosten van de advocaat al in opgenomen zijn.

Kosten Mediation bij scheidingen/bij uit elkaar gaan.

De kosten voor mediation pakketten bij Sanimind kunt u hieronder vinden. De mediation gesprekken vinden in principe plaats op locatie van Sanimind. Indien de gesprekken niet bij Sanimind plaatsvinden zullen de bijkomende kosten, zoals huur externe locatie, reistijd, gereisde kilometers, apart van het pakket worden gefactureerd.

Een kortdurend kennismakings- of oriënterend gesprek is kosteloos tot een maximale duur van 20 minuten. Eventuele reiskosten of huur externe ruimte wordt wel in rekening gebracht (huur externe ruimte de daarvoor benodigde kosten; reistijd conform bovenstaand uurtarief).

Pakket bij echtscheiding / geregistreerd partnerschap.

Inhoud pakket (*)

 • Gelimiteerd aantal uren aan Mediation-gesprekken en mediation werkzaamheden.
 • Opstellen ouderschapsplan.
 • Berekening kinderalimentatie.
 • Berekening partneralimentatie.
 • Opstellen convenant.
 • Advocaat bij 2 mediation-gesprekken aanwezig binnen het pakket
 • Opstellen en indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding (*).
 • Inschrijven van de beschikking bij de gemeente.

(*): exclusief griffierechten, legeskosten voor benodigde uittreksels, externe deskundige(n).

Pakket bij einde samenwonen.

Inhoud pakket (*):

 • Gelimiteerd aantal uren aan mediation-gesprekken en mediation werkzaamheden.
 • Opstellen ouderschapsplan.
 • Berekening kinderalimentatie.
 • Berekening partneralimentatie
 • Opstellen convenant 
 • Advocaat bij 2 mediation-gesprekken aanwezig binnen het pakket

(*): exclusief kosten externe deskundige(n).

Algemene opmerkingen over de pakketten:. 

 • Na de eerste bijeenkomst wordt u een factuur toegestuurd. Deze factuur dient u binnen 14 dagen te betalen. Is het bedrag niet binnen 14 dagen op de rekening van Sanimind bijgeschreven dan is Sanimind gerechtigd de mediation op te schorten / te beëindigen. Bij Sanimind kunt u ook contant of via PIN (IDEAL) betalen. Betalen via creditcard is helaas niet mogelijk.
 • Een gesprek tussen u, de mediator en/of de advocaat wordt gezien als een mediation-bijeenkomst en valt onder mediation werkzaamheden..
 • De tijd die in rekening wordt gebracht wordt afgerond naar hele kwartieren.
 • Is de beschikbare tijd binnen de pakketten onverhoopt onvoldoende, dan biedt Sanimind u voor de resterend uit te voeren werkzaamheden een gereduceerd uurtarief van €140,- exclusief 21% BTW.
 • Bovengenoemde pakketprijzen zijn voor particulieren. Voor ondernemers gelden er doorgaans complexe situaties waar bij een scheiding rekening dient te worden gehouden. Is er sprake van een onderneming (bij één of beide partners) dan wordt er een toeslag op bovenstaande pakketprijzen gerekend. Die toeslag is afhankelijk van de bestaande situatie.

Aanmelden voor Mediation bij Sanimind

Let op:
Wij zullen onze uiterste best doen om voor u positief resultaat te bereiken. Maar u zult begrijpen dat dat niet altijd mogelijk is, het gaat tenslotte om een gezamenlijk proces. U betaalt dan ook niet voor een (afgesproken) resultaat maar voor de tijd die voor u is gereserveerd.