Sanimind sluit geen contracten meer met zorgverzekeraars in 2022

Geachte patiënt van Sanimind Psychiatrie,

Volgend jaar, 2022, zal veel gaan veranderen in de zorg voor patiënten met psychische klachten.

Er komt een geheel nieuw zorgverleningsmodel, zorgprestatiemodel genoemd. Dat nieuwe model stelt allerlei eisen en voorwaarden aan de zorg binnen de GGZ.  Dit zorgprestatiemodel wordt door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZa) ingevoerd en dat betekent dat elke zorgverlener in de GGZ zich aan dat nieuwe model moet gaan houden. En dat gaat veranderingen brengen aan de zorg die Sanimind verleent. Hier gaan we mogelijk in een later bericht nader op in.

Daarnaast worden er in 2022, net als in elk jaar, door de zorgverzekeraars contracten aangeboden aan de zorgverleners in de GGZ. Voor kleine vrijgevestigde praktijken als Sanimind betekent dit altijd dat we of wél of niet akkoord moeten gaan met wat de zorgverzekeraar aanbiedt. Want onderhandelen over het contract kan eigenlijk niet.

Voor 2022 stellen de zorgverzekeraars nieuwe en aangescherpte eisen in het contract.

Sanimind kiest er voor om vanaf 2022 geen contracten meer met zorgverzekeraars aan te gaan. En dat betekent uiteraard iets voor u als patiënt bij Sanimind. Het kan zijn dat de zorg bij Sanimind voor u moet stoppen. Daarom informeren wij u in dit bericht.

Wat de gevolgen voor u zijn als Sanimind vanaf 2022 geen contract meer met uw zorgverzekeraar heeft ligt deels aan de soort zorgverzekering die u heeft:

Natura polis

Heeft u een NATURA polis? Dan is het over het algemeen zo dat u geen zorg van zorgverleners die geen contract met uw zorgverzekeraar heeft mag krijgen. Uw zorg bij Sanimind moet dan per 2022 stoppen.

Restitutiepolis

Heeft u een RESTITUTIEPOLIS? Dan mag u ook zorg krijgen van zorgverleners die geen contract met uw zorgverzekeraar heeft. Maar u krijgt dan veelal niet de gehele behandeling vergoedt. Meestal vergoed de zorgverzekeraar dan maximaal 70% van de behandeling. Maar dat percentage kan ook lager of hoger zijn. Dat is afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Uw zorg bij Sanimind hoeft dan niet per 2022 te stoppen maar u betaalt dan wel een deel van uw behandeling zelf. Dit alles kan dus voor u betekenen dat u vanaf 2022 geen zorg meer kunt of wilt krijgen bij Sanimind. Daarom informeren wij u hier nu al over want dat geeft u dan tijd om eventueel zorg bij een andere zorgverlener te kunnen gaan realiseren. Daarbij kan Sanimind u adviseren als u dat wilt. U kunt dat dan met uw behandelaar bespreken. Maar ook uw huisarts of POH-GGZ bij de huisarts kan u hierbij adviseren of helpen. En u kunt uiteraard overleggen met uw ziektekostenverzekeraar.

Vriendelijke groet,

Sanimind