Logo Sanimind

Aanmelden voor Mediation bij Sanimind

Over mediation

Bent u het oneens met de buren over de plaats van een schuurtje in de tuin? In conflict met uw leidinggevende over de samenwerking op uw afdeling? Ruzie met uw ex-partner over de omgang met de kinderen? In een conflict verzeild over de toekomst van uw familiebedrijf? Daar wilt u vast zo snel mogelijk van af. Zeker in die gevallen waarin u weer met elkaar verder wilt of moet.

Voor bijna elke ruzie of conflict bestaat een oplossing die voor u allebei acceptabel is. Maar vaak is de ruzie al zo hoog opgelopen, dat u die oplossing niet meer kunt zien. Mediation kan dat veranderen. Met mediation lost ú zelf het probleem op, samen met de persoon waarmee u het conflict heeft. Een onafhankelijke bemiddelaar, de mediator, helpt u daarbij. Hij brengt de communicatie weer op gang, begeleidt de gesprekken en bewaakt het proces. Hij helpt partijen bij het vinden van een oplossing voor het conflict.

Wat is mediation?
Met mediation lost u samen met de andere partij uw conflict op met hulp van een onafhankelijke mediator. Het grote verschil met advocaten en rechters is dat de mediator geen standpunt inneemt, geen oplossingen bedenkt en geen beslissingen neemt. Dat doet u zelf. De mediator begeleidt u daarbij. U werkt en denkt dus zelf actief mee en u bepaalt de oplossing. Hierdoor is de oplossing vaak beter dan een opgelegde oplossing van bijvoorbeeld een rechter.

De mediator kiest geen partij, maar blijft onafhankelijk en neutraal. Er gelden 2 belangrijke uitgangspunten bij mediation: vertrouwelijkheid en geheimhouding.

Vertrouwelijkheid
In een conflict vertrouwt men elkaar meestal niet meer. Tijdens de mediation wordt er ook gewerkt aan het herstellen van het vertrouwen. Daarom valt alles wat tijdens de mediationgesprekken besproken wordt onder de geheimhoudingsplicht. Dit geldt ook voor de gespreksverslagen, overeenkomsten en zelfs voor de uitkomst van de mediation. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de mediator. In het algemeen zijn er geen derden (zoals advocaten, adviseurs) bij de mediation aanwezig. Maar soms kan het toch goed of nodig zijn dat uw advocaat of adviseur bij een gesprek aanwezig is. Bijvoorbeeld om de gevolgen van een oplossing te bepalen. Dat mag, als u het vooraf afspreekt met de andere partij en de mediator. De advocaat of adviseur behoort zich ook aan de geheimhoudingsplicht te houden.

Vrijwilligheid
Een mediation kan alleen starten als u en de andere partij aan mediation willen meedoen. U kunt niet gedwongen worden om aan mediation deel te nemen. Anders is mediation gedoemd te mislukken. Ook als een ander mediation voorstelt (bijvoorbeeld uw werkgever of op doorverwijzing van de rechter) bent u niet verplicht om deel te nemen aan de mediation.

Mediation biedt veel voordelen en is geschikt voor veel verschillende conflicten. Misschien dus ook wel voor uw conflict. Het is dus belangrijk een weloverwogen keuze te maken. Als u kiest voor mediation, zult u actief moeten meewerken om het goed te laten verlopen. Uitgangspunt is dat u samen de wens heeft om een oplossing te vinden voor het probleem.

Hoe verloopt mediation?
Een mediation bestaat uit zes fasen:
1. Voor de start
2. Intake
3. Mediationovereenkomst
4. Mediationbijeenkomsten
5. Onderhandelingsfase
6. Einde: vaststellingsovereenkomst

1. Voor de start
a) U wilt op eigen initiatief een mediation starten.
Willen u en degene waarmee u een conflict heeft op eigen initiatief een mediationtraject opstarten? Dan kunt u zelf een MfN registermediator selecteren in het online MfN Register en deze benaderen. Als u een conflict met een organisatie heeft, kan het zijn dat die organisatie een interne mediator inschakelt. Als deze mediator bij het MfN in het register staat, behoort deze mediator zich te houden aan de MfN Gedragsregels en zich daarom onafhankelijk en neutraal op te stellen.
b) De rechter heeft u doorverwezen naar mediation.
Bent u betrokken bij een gerechtelijke procedure en heeft de rechter u doorverwezen naar mediation? De gerechtelijke procedure wordt dan tijdelijk stopgezet en u probeert het conflict alsnog via mediation op te lossen. Het kan namelijk goed zijn dat u er alsnog uitkomt via mediation. Elke rechtbank en elk gerechtshof heeft een mediationbureau met mediationfunctionaris(sen). De mediationfunctionaris kan u informatie geven over mediation naast rechtspraak en uw vragen beantwoorden. Ook helpt de mediationfunctionaris u in de keuze van een mediator via een lijst met gekwalificeerde MfN registermediators die ervaring hebben met verschillende soorten zaken. De mediationfunctionaris zal de eerste afspraak voor u organiseren.

2. Intake en eerste bijeenkomsten(en).
Zodra u een (eerste) afspraak met de mediator gemaakt heeft, is het verstandig om deze bijeenkomst goed voor te bereiden. Zet bijvoorbeeld op papier wat voor u het probleem is, welke zaken belangrijk zijn voor u en wat het allerbelangrijkst is. Ook kunt u proberen in te schatten hoe de ander tegen het probleem aankijkt en wat voor hem/haar belangrijk is. De mediationbijeenkomsten vinden meestal plaats op een neutrale plek, bijvoorbeeld op het kantoor van de mediator. De eerste bijeenkomst is een kennismakingsgesprek (of ook wel intake). U maakt kennis met de mediator. Hij zal u uitleggen wat mediation inhoudt en welke uitgangspunten gelden tijdens een mediation. Daarnaast krijgt u allebei de gelegenheid om uw kant van het verhaal over het conflict te vertellen.

3. Mediationovereenkomst.
Na de intake legt de mediator een aantal dingen vast in een mediationovereenkomst, zoals de vertrouwelijkheid en geheimhouding, over welk onderwerp het conflict gaat en welk uurtarief geldt. Ook verklaart u dat u actief meewerkt en dat u het conflict wilt oplossen. De mediator verklaart in deze overeenkomst dat hij onpartijdig zal zijn en geen enkel belang heeft bij de oplossing die u voor het conflict zult vinden. Als u besluit de mediation te starten, ondertekent u deze overeenkomst. Alle afspraken voor het mediationtraject staan op papier. Daarom is zo'n overeenkomst heel belangrijk. Elke NMI registermediator is verplicht te werken met een mediationovereenkomst.

4. Mediationbijeenkomsten.
Na de ondertekening van de mediationovereenkomst start de mediation. Tijdens de bijeenkomsten zal de mediator elke deelnemer verzoeken zijn kant van het conflict te vertellen. Aan het eind van elke bijeenkomst vat de mediator de voortgang samen. Sommige mediators maken gespreksverslagen (op hoofdlijnen), andere mediators niet. Een mediator is niet verplicht dit te doen. Na een aantal gesprekken is het bekend hoe u beiden tegen het conflict aankijkt, en is duidelijk wat voor iedereen de kern van het conflict is en welke zaken belangrijk zijn in de toekomst.

5. Onderhandelingsfase.
Dan is het punt bereikt waarop u en de andere partij constructief aan oplossingen kunt gaan werken. De mediator heeft verschillende technieken waarmee hij u helpt om oplossingen te zoeken. Daarna zult u toetsen hoe haalbaar de oplossingen zijn.

6. Einde: vaststellingsovereenkomst.
Als beide partijen een oplossing hebben gevonden, dan legt de mediator deze oplossing vast in een vaststellingsovereenkomst. Deze overeenkomst is belangrijk omdat hierin alle afspraken beschreven staan die u gemaakt heeft. Het schept rechten en plichten waar u zich beiden aan dient te houden. U ondertekent deze overeenkomst allebei. Hiermee verklaart u dat u zich houdt aan de afspraken. Na ondertekening van de vaststellingsovereenkomst is de mediation afgerond.

Geen oplossing, mediation niet geslaagd?
Als het niet lukt om tot een oplossing te komen, dan zal de mediation stoppen. De mediator zal dit aangeven. Maar ook als u er zelf geen heil meer in ziet, kunt u aangeven dat u wilt stoppen. Er wordt dan geen vaststellingsovereenkomst gemaakt. Als de rechter u heeft doorverwezen en de mediation slaagt niet, dan wordt de gerechtelijke procedure weer opgestart.

Wat kost mediation?
De MfN registermediator werkt op basis van een uurtarief. Het tarief is onafhankelijk van het wel of niet bereiken van een oplossing. De mediator informeert u van tevoren over het uurtarief en hij is verplicht dit uurtarief te vermelden in de mediationovereenkomst die aan het begin van de mediation wordt opgesteld. Om misverstanden te voorkomen, is het goed dat u nagaat welke werkzaamheden van de mediator onder het uurtarief vallen. Vaak worden de kosten in gelijke delen door de partijen betaald. Maar u kunt ook andere afspraken maken over de kostenverdeling. Dat wordt dan vastgelegd in de mediationovereenkomst. Sanimind heeft ook pakketprijzen voor mediation. Voor het uurtarief en de pakketprijzen kunt u hier terecht.

Is mediation geschikt voor u?
Eigenlijk zijn veel uiteenlopende conflicten geschikt voor mediation, zowel particuliere als zakelijke conflicten. Denk bijvoorbeeld aan echtscheiding en andere familiezaken, arbeidsconflicten, burenruzies en conflicten binnen of tussen bedrijven en organisaties. De overheid past ook steeds vaker mediation toe in conflicten met burgers (bijvoorbeeld bij het behandelen van bezwaarschriften). Of mediation geschikt is voor uw conflict, hangt af hoe u en de andere partij tegen het conflict aankijken. Het is in ieder geval belangrijk dat u het conflict echt op wilt lossen, ondanks de problemen of moeizame communicatie met de ander.

Mediation is uitermate geschikt in deze gevallen:
-U wilt de oplossing in eigen hand houden.
-U wilt of moet de relatie met de andere partij behouden (of goed afsluiten). Bijvoorbeeld omdat u blijft samenwerken of vanwege het contact met uw kinderen.
-U bent bereid om met de andere partij te praten en samen een oplossing te vinden.
-U bent bereid een onafhankelijk en neutraal persoon in te schakelen die u begeleidt.
-U zoekt een creatieve oplossing omdat een juridische beslissing voor u niet alles kan oplossen.
-Er zijn problemen in de communicatie met de ander, maar u wilt het conflict wel graag opgelost hebben.

De voordelen van mediation zijn:
-Het proces verloopt sneller dan een juridische procedure.
-Het is vaak goedkoper dan een juridische procedure (u schakelt maar één mediator in en de kosten kunt u delen).
-Omdat u samen een oplossing zoekt en kiest, zal deze beter bij u passen.
-Mediation heeft een informeel karakter.
-Er is deskundige begeleiding waardoor iedereen tijdens de gesprekken aan bod komt; u heeft allebei inspraak.
-Er wordt gedacht in oplossingen. Dus u kijkt niet alleen terug naar het verleden, maar juist ook naar de toekomst.

Wanneer werkt mediation niet of minder goed?
-Eén van de partijen wil absoluut geen mediation.
-Er is geen volmacht om bepaalde beslissingen te nemen.
-Het conflict is al zo hoog opgelopen dat het niet meer mogelijk is om samen rond de tafel te zitten (bijvoorbeeld bij fysiek geweld).
-Er is een rechterlijke uitspraak nodig (bijv. bij beslaglegging).

Mediation bij Sanimind: u vindt het aanmeldformulier hier.

V.O.F. Sanimind

Adres: Orgellaan 2, 5402 PG Uden

Telefoon: 0413-303674

Fax: 084-8758881

Stuur Sanimind een e-mail:

Algemeen: info@sanimind.eu

Relatietherapie: relatietherapie@sanimind.eu

Mediation: mediation@sanimind.eu

Coaching: coaching@sanimind.eu

Bedrijfsgegevens

AGB code praktijk: 03-095221
AGB code P. de Groodt: 03-068387
BIG-nummer PMAW de Groodt: 9021232901

AGB code A. de Groodt: 04-120313

KVK nummer: 61789895
KVK vestigingsnummer: 000030861349
BTW nummer: NL854489605B01

IBAN: NL 39 RABO 0128824859
BIC: RABONL2U