Logo Sanimind

Aanmelden voor Mediation bij Sanimind

Scheidingsmediation en familiemediation

Familiemediation
Familiemediation is mediation bij verstoorde familieverhoudingen, partnerproblematiek, scheidingen, ouderschapsplannen, erfeniskwesties, opvolging in familiebedrijven.
Alice de Groodt heeft naast de algemene opleiding tot Mediator ook de gespecialiseerde opleiding tot Familie Mediator gevolgd en is hiervoor gecertificeerd.

Scheidings mediation
Scheiden maakt het vaak moeilijk omdat er meestal veel emoties bij komen. Soms zitten er nog grieven die het proces niet bevorderen. Als er kinderen zijn blijft u, ook na de scheiding, een ouder en zal het in dat kader zeer wenselijk zijn als er contact over de kinderen op een prettiger manier kan blijven plaatsvinden. U heeft als ouders ook extra wettelijk verplichtingen.
Als u kinderen heeft en u wilt scheiden bent u namelijk samen verplicht een ouderschapsplan te maken. Het ouderschapsplan is een regeling waarin ouders afspraken maken over hun kinderen. De afspraken gaan onder andere over: waar gaan de kinderen wonen, wanneer ziet u de kinderen en kinderalimentatie. Een mediator kan u hierbij helpen. Het is fijn om alle zaken die erin moeten komen goed met elkaar besproken te hebben zodat het ouderplan iets van jullie zelf wordt en zo ook realistisch en werkbaar is. Bijna altijd spreek ik als mediator ook de kinderen die bij de scheiding betrokken zijn. Ik spreek de kinderen niet om ze een keuze te laten maken of wie ze liever vinden maar om de wereld van het kind te leren kennen zover dit in belang is voor de te maken keuzes m.b.t. het kind of kinderen t.b.v. het ouderschapsplan
Is de situatie met de kinderen veranderd bv door wisseling school en wilt u samen nieuwe afspraken maken, dan bent u ook van harte welkom. Zo ook, als u ontevreden bent over uw huidige ouderschapsplan en u wilt bestaande afspraken wijzigen.

Unieke samenwerking.
Sanimind heeft een unieke samenwerking met een zeer ervaren advocaat. Hierdoor wordt gegarandeerd dat alle specifieke kennis en kunde die behoort bij een mediation optimaal worden geborgd. Bij de pakketten die Sanimind heeft zijn de kosten van de advocaat inbegrepen. Geen onverwachte kosten en optimale kwaliteit: uw mediation is optimaal verzekerd van aandacht voor uw persoonlijke, financiële en juridische belangen én de situatie van uw kinderen. Sanimind verzorgt een totaalpakket waarbij u geen zorgen meer heeft of alles aan bod komt voor een prijs waarvan u ook de zekerheid heeft dat er geen onverwachte kosten zijn (*).

(*): zie voor prijzen en details deze pagina.

Achtergrond
70.000 kinderen per jaar horen op een dag dat hun ouders uit elkaar gaan. Alles wat veilig en vertrouwd was stort in. Kinderen voelen zich hierin vaak schuldig Hieronder een aantal tips van kinderen (zie de “brief aan alle gescheiden ouders van Nederland” van stichting Villa Pinedo):
•    Laat ons alsjeblieft geen kant kiezen
•    Maak geen ruzie waar wij bij zijn
•    Zeg geen slechte dingen over elkaar tegen ons
•    Geef ons de tijd om te wennen aan de nieuwe situatie
•    Luister echt naar wat wij te zeggen hebben
•    Geef ons ruimte om van jullie allebei te houden
•    Vergeet niet dat jullie samen voor ons hebben gekozen
 
Als geregistreerd familie mediator helpt Alice de Groodt u om samen tot goede afspraken te komen bij het opstellen van een ouderschapsplan. De mediation bestaat uit gesprekken tussen de 2 (ex)partners en de mediator. De mediator is de neutrale gespreksleider en faciliteert u om samen tot oplossingen te komen die voor u werken.
Meestal voer ik als mediator ook een gesprek met de kind(eren). Dat is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen. Meestal vanaf ongeveer 6 jaar. Kinderen vinden het vaak prettig om over de veranderingen door het scheidingsproces van de ouders te praten. Dat ik gezinstherapeut ben helpt uiteraard hierbij.


Wijzigen bestaand ouderschapsplan
In de praktijk blijken bestaande afspraken niet eeuwig te werken.  Leef/woon situaties veranderen en dat vraagt soms om nieuwe afspraken. Afspraken die aansluiten bij de nieuwe situatie. In sommige gevallen komen ouders niet of moeilijk tot nieuwe afspraken. Oud zeer en/of het weer opnieuw ontstaan van ruzie(s) maakt het soms onmogelijk. Uiteindelijk trekt u, maar vaak ook de kinderen aan het kortste eind.
Ook hier is mediation de manier om gezamenlijk te komen tot nieuwe afspraken. Tijdens de mediation kan er aandacht worden gegeven aan het verbeteren van de relatie tussen beide ouders zodat er in de toekomst beter overlegd kan worden t.a.v. het ouderschap. Soms kunnen hier ook de kinderen bij betrokken worden. Een betere relatie zal het samen overleggen tav het ouderschap vergemakkelijken en voor de kinderen een stap naar een beter contact met (één of beide) ouders geven.

Mediation bij Sanimind: u vindt het aanmeldformulier hier.

V.O.F. Sanimind

Adres: Orgellaan 2, 5402 PG Uden

Telefoon: 0413-303674

Fax: 084-8758881

Stuur Sanimind een e-mail:

Algemeen: info@sanimind.eu

Relatietherapie: relatietherapie@sanimind.eu

Mediation: mediation@sanimind.eu

Coaching: coaching@sanimind.eu

Bedrijfsgegevens

AGB code praktijk: 03-095221
AGB code P. de Groodt: 03-068387
BIG-nummer PMAW de Groodt: 9021232901

AGB code A. de Groodt: 04-120313

KVK nummer: 61789895
KVK vestigingsnummer: 000030861349
BTW nummer: NL854489605B01

IBAN: NL 39 RABO 0128824859
BIC: RABONL2U